თქვენი პერსონალური ფერმა.

კომპაქტური დიზაინი

სფოთს ნაკლებ ადგილს იკავებს, ვიდრე ტრადიციული სახის ფერმა. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში თვეში 15-20 კგ მოსავალს აწარმოებს: ამისთვის 90%-ით ნაკლებ წყალს იყენებს და დღეში მხოლოდ
5-6 კილოვატ ელექტროენერგიას ხარჯავს.მოსავალი მთელი წლის მანძილზე

სფოთსის მეშვეობით 365 დღის მანძილზე შეგვიძლია ჯანსაღი მოსავალის წარმოება. პესტიციდებისგან სრულად დაცული, ცოცხალი და ჯანმრთელი პროდუქცია ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, ქიმიკატების გარეშე იზრდება.


ქლაუდ ტექნოლოგია

ქლაუდ ტექნოლოგია დისტანციურად აკონტროლებს ჩვენს მონაცემთა ბაზას: ტენიანობას, ტემპერატურას, საკვებ ნივთიერებებსა და CO2-ს და მცენარეების ოპტიმალური ზრდისთვის არსებულ საუკეთესო გზებს გვირჩევს.

სფოთს ციფრებში.

სივრცე: 2 კვ.მ

მოსავალი თვეში: 15-25 კგ

ელექტროენერგია დღეში: 5-6 კილოვატი

წყალი თვეში: 200 ლიტრი

ჯანსაღი და არომატული მცენარეები.

აგროკულტურის ეკომეგობრული მომავალი.

სრულად გამჭვირვალე პროცესი

ჯანსაღი მცენარის მოსაყვანად პროცესიგამარტივებული და სრულად გამჭირვალეა, რაც საშუალებას გვაძლევს მცენარის ზრდის თითოეულ ეტაპს ვადევნოთ თვალი.

ახალი მოსავალი მთელი წლის მანძილზე

ამინდსა და სხვა გარეფაქტორებზე დამოკიდებულების გარეშე: ვერტიკალური ფერმა მოსავალს 365 დღის განმავლობაში აწარმოებს.

გარემოს ნაკლებად დაბინძურება

ლოკალური პროდუქციის წინ წამოწევით ვამცირებთ პროდუქტის ტრანსპორტირებისას გამოყოფილ გამონაბოლქვს და ბუნებაზე დადებით გავლენას ვახდენთ.

მეტი მოსავალი, ნაკლები სივრცე

სფოთს გვაძლევს შესაძლებლობას 2 კვ.მ სივცეში თვეში 15-20 კგ. მოსავალი მოვიყვანოთ.

ადგილობრივი და ჯანსაღი

მოდულარული ფერმის პრინციპი უფრო სუფთა და ჯანსაღი მოსავლის მოყვანას გულისხმობს, პესტიციდებისა და ჰერბიციდების გამოყენების გარეშე.

ნაკლები წყლის დანახარჯით

ინოვაციური მიდგომის საშუალებით მოსავლის მოყვანა 90%-ით ნაკლებ წყალს მოითხოვს, რაც ბუნებრივი რესურსების მნიშვნელოვნად დაზოგვაში გვეხმარება.

ჯანსაღი სფოთს ქალაქში.

Pepperboy Tbilisi

Ska Juice Bar

Pullman

Lolita

ჯანსაღი სფოთს ქალაქში.

Pepperboy Tbilisi

Ska Juice Bar

Pullman

Lolita